Km 263/19


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00054186/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

09-04-2020r. o godz. 8:30 

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr X, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości należącej do dłużnika: Dawid Gapys, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00054186/8
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem położona pod adresem: Antoniew, ul. Krucza 19A, składająca się z działki gruntu o nr ew. 112/4 o powierzchni 2046 m2. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni utwardzonej kostką brukową – ulica Krucza. Nieruchomość posiada dostęp do następujących mediów w drodze: energii elektrycznej, wodociągowej sieciowej, gazowej sieciowej. Kształt działki nieregularny, w części północnej wąski i wydłużony, w części południowej rozszerza się. Teren działki zagospodarowany. Komunikacja wewnętrzna (podjazd do garażu, wejście do budynku, podjazd do wiaty, teren wokół budynku) utwardzona kostką, teren ogrodzony. Teren działki płaski. Wzdłuż ogrodzenia nasadzenia ozdobne, iglaste, południowa część działki czynna biologicznie, teren w części porośnięty trawą, krzewy zdobne, drzewa iglaste, drzewa wieloletnie – w tym dęby. Na terenie działki posadowiony jest budynek mieszkalny z 2003 roku rozbudowany w 2013 z garażem w bryle budynku oraz wiata. Budynek wykończony w dobrym standardzie – podłogi – w części pomieszczeń gres, w części panele (poddasze), w łazienkach – glazura, terakota, ściany – tynki gipsowe, miejscami stiuki, malowane, schody – marmur, na piętrze w pokojach na podłogach panele, ściany malowane. Strych wykończony, posadzki- panele, sufit – panele ścienne. Stolarka okienna pcv. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 352,1 m2.


Suma oszacowania wynosi: 899 000,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 674 250 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:


Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 252/19)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

    

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588