Km 1833/18


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00005987/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

17-12-2020r. o godz. 14:00  

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr XII, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości (udział 1/2) należącej do dłużnika: Anna Klanowicz, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1G/00005987/5.


Nieruchomość znajduje się pod adresem Michałówek 6. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, w części piętrowym oraz murowanymi budynkami gospodarczymi. Budynek posadowiony na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 264/1 o powierzchni 0,0708 ha. Działka nr 264/1 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej drogę gminną o nawierzchni asfaltowej. Posiada dobry dostęp do podstawowych mediów, sieci wodociągowej i energetycznej oraz stanowi fizyczną i funkcjonalną całość z działką sąsiednią tj. działką nr 265/1, brak ogrodzenia między działkami. W pozostałej części teren ogrodzony siatką, brama wjazdowa stalowa rozwierana dwuskrzydłowa z furtką. Budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, posadowione w zachodniej granicy działki. Budynek mieszkalny wykorzystywany w celach mieszkaniowych. Na obszarze z przedmiotowa nieruchomością obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Budynek mieszkalny z 1974 roku, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, dach w części płaski, w części jednospadowy kryty papą. Stolarka okienna pcv. Budynek wyposażony w następujące media: sieć wodociągową, kanalizację lokalną (szambo), energię elektryczną, ogrzewanie c.o. lokalne, c.w. z pieca. Budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwa lokale. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia : 3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z wc. Na piętrze znajduje się pokój z kuchnią Orientacyjne wymiary pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego: sypialnia - 11,1 mkw, przedpokój - 4, 7 mkw, schowek - 1,5 mkw, kuchnia - 10,4 mkw, pokój - 17,6 mkw, pokój - 19,1 mkw - suma 64,4 mkw. Przedsionek - 10,2 mkw. powierzchnię piętra przyjęto jako połowę powierzchni parteru. Piętro (1/2 parteru) - 32,2 mkw. Łącznie 106,7 mkw. Standard wykończenia

Suma oszacowania wynosi: 146 200,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 109 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 620,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 1862/19). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588