Gkm 107/19


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW LD1G/00109383/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zgierzu Przemysław Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc w zw. z 955 kpc zawiadamia, że w dniu

19-01-2021r. o godz. 14:40  

w budynku Sądu Rejonowego Zgierzu w sali nr XI, odbędzie się


PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Paulina Ciałkowska, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1G/00109383/0.

Lokal mieszkalny oznaczony nr 42, położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym pod adresem Leźnica Wielka - Osiedle nr 17, gm. Parzęczew. Budynek wielolokalowy jest blokiem mieszkalnym, pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne murowane z cegły, stropy, klatki schodowe żelbetowe, prefabrykowane, systemowe, pokrycie dachu papą asfaltową. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, typowa. Stan techniczny budynku – dobry. Nieruchomość jest uzbrojona we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie, tj. wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
Powierzchnia użytkowa lokalu - 46,90  m2 .Usytuowanie - 4 kondygnacja (III piętro). Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni 3,67  m2 usytuowana w piwnicy. Standard wykończenia - w związku z brakiem możliwości dokonania oględzin wewnątrz lokalu przyjęto standard wykończenia „do remontu”.

Suma oszacowania wynosi: 77 500,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 58 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 750,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi bądź na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 

66 1600 1462 1818 2128 1000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość za zgodą Dłużnika, po wcześniejszym ustaleniu z nim takiej możliwości oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu mieszczącym się pod adresem: Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (sygn. akt sąd. I Co 1680/19). 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZGIERZU PRZEMYSŁAW KOWALCZYK

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek:
7:30-15:30
Wtorek:
7:30-17:30
Środa, Czwartek:
7:30-15:30
Piątek:
7:30-13:30
 
Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00
 
W inne dni po uprzednim uzgodnieniu.
RACHUNEK BANKOWY
 
BGŻ BNP Paribas:
 
66 1600 1462 1818 2128 1000 0001
 
 

Kontakt telefoniczny możliwy w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.: 10:00-13:30

we wtorki w godz.: 9:00-17:00

DANE KANCELARII
Adres:
Ul. 11 Listopada 5A
 
95-070 Aleksandrów Łódzki
 
 
Telefon:
727 765 822
E-mail:
 
EPU: ID 2588